Press Enter / Return to begin your search.

Numerologie geeft antwoord op levensvragen

Numerologie geeft inzicht in jezelf en de verhouding met anderen. Gaven worden (her)ontdekt en levensopdrachten inzichtelijk gemaakt.

Numerologie geeft antwoord op levensvragen

Numerologie geeft inzicht in jezelf en de verhouding met anderen. Gaven worden (her)ontdekt. Levensopdrachten inzichtelijk gemaakt. Mogelijkheden en onmogelijkheden, liefde, ziekten, blokkades, drijfveren onder de loep genomen. Verklaring(en) zullen worden ontbloot.

Hoe werkt numerologie?

Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd al eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Ieder getal heeft zijn eigen vibratie/trillingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.

In de numerologie werken we met de getallen 1 t/m 9 en met de meestergetallen 11, 22 en 33. Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot een cijfer.
Voor de numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk.
Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren.
Een numeroloog kan je vertellen wat je opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.

De geboortedatum geeft informatie over je levensopdracht en je geboortenaam, die dus eerst wordt herleid tot cijfers (zie onderstaand schema), geeft helderheid over de mogelijkheden om je opdracht uit te voeren.

De numerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer je een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kan de numeroloog je adviseren.
Realiseer je wel dat je vanuit je vrije wil zelf kunt beslissen of je wel of niet van de aangereikte trilling gebruik wil maken. Als de trilling van een verandering aanbreekt moet je dat zelf wel willen veranderen.

Schema geboortenamen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
A B C D E F G H I K V
J T L M N O P Q R
S U W X IJ/Y Z

Herstellen van kracht en liefde d.m.v. coaching en numerologie

Jij en ik zijn hetzelfde, wij zijn liefde. Soms lijkt het alsof de liefde zich heeft verstopt, je begrijpt het niet en je weet even niet hoe je de liefde weer kunt ervaren. Dan heb je een richtingaanwijzer nodig zodat de liefde weer zichtbaar wordt. Als life coach en numeroloog kan ik je helpen de kracht en liefde in jou weer te herstellen. Jij bent uniek, dus als life coach onderzoek ik met jou wat bij jou past qua creativiteit en/of activiteit (zoals wandelen, golfen, natuur).

Als numeroloog kan ik door middel van de trilling en energie van de getallen jouw situatie verklaren en aangeven hoe je weer met jouw ingrediënten bij jezelf kan komen.

Aanvragen van numerologisch / coaching consult

Ik adviseer je graag tijdens een persoonlijke of telefonische sessie numerologie waarin we je geboortegetallen bestuderen en jouw missie inzichtelijk kunnen maken en/of richting kunnen geven bij levensvragen of actualiteiten.

Ik hanteer de ethische beroepscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroep Coaches, zie www.NOBCO.nl).

Contact Aanvragen consult